Rotchakrat, muladhara

Rotchakrat, muladhara Det första chakrat rotchakrat, muladhara finns beläget vid ryggslutet. Namnet betyder rot eller livets källa och förknippas med överlevnad, grundtrygghet, har elementet jord och färgen röd. Rotchakrat har förbindelse med binjurarna och är kopplad till fötter, ben, skelett,...