Vad är ayurveda?

Vad är Ayurveda?

Ett tusen årigt hälsosystem som har sina rötter i öster.

Ayurveda betyder kunskap om livet. I Ayurveda ser vi till hela människan – Hur du äter, sover, lever, tränar och tänker.

Genom att balansera ditt liv skapar du en bättre hälsa.

Din kropp mår bra av mat som passar just din aktuella dosha eller ämnesomsättningsprincip.

I Ayurveda utgår man från doshor/tre ämnesomsättningsprinciper Vata, Pitta och Kapha. Genom att ta reda på vilken Dosha som är aktuell i din kropp kan du förbättra din hälsa och få balans.

Vata – Luftelementet. Personer med stor andel Vata lever ofta en rörig och kanske oregelbunden livsstil. De är kvicka, har en lätt läggning som kännetecknar livlighet, fantasifullhet och att de ofta är pratsamma. När Vata dominerade personer ska berätta något använder de sig ofta av många ord och detaljer. De har lätt för att tappa tråden eftersom de är lättstörda av nya inpulser och idéer.

Pitta – Eldelementet. Pitta dominerade personer är dynamiska, målmedvetna och färgstarka som brinner för saker och ting som de finner intressant. De kan fatta beslut snabbt, tar spontant och naturligt en ledande roll. Elden ger energi, genom sin starka vilj och drivkraft finns en risk att de kör över kroppens signaler. De gillar utmaningar, har god aptit på god mat och livet i stort.

Kapha – Jordelementet. En person som domineras av Kapha är känslomässigt och fysisikt stabila- Jordnära och tålamodiga personer. Dessa personer har ofta en robust och stark kropp. De har ofta en långsam läggning och långsammare ämnesomsättning, vilket innebär att de har lätt kan gå upp i vikt. De trivs i en tillvaro som inte innebär för stora förändringar. De är mjuka i sin framtoning, är goda lyssnare som gör att andra dras till dem. De använder sin ebergi när det behövs, men spenderar den inte i onödan.

Vad är det som skapar sjukdomar?

  • Stress – stress är inte bra för vitalisering. Yoga kan föryngra dig 10-15 år.
  • Allt vi samlar på oss – Slaggprodukter. Allt som cirkulerar i våra kanaler kan också ansamlas och detta kan leda till att kanalerna slaggas igen. Detta innebär att vi måste rena våra kroppar. Ayurveda pratar vi om Ama som är den slagg som bildas i kroppen. Det finns många husråd vi kan rekommendera dig så att du kan få bukt med de slaggprodukter som finns i din kropp. Genom att känna på din puls kan vi upptäcka om du har Ama i din kropp.

Kommentera